Hộp nối ống LB,LL,LR,LT,OC chống cháy nổ

Mã:

Hãng SX: